Verkoopvoorwaarden

1) GARANTIE

Garantie is tot een (1) jaar na leveringsdatum geldig op fabricagefouten. Garantie is niet van toepassing als er sprake is van  externe invloeden of "abnormale" behandeling. In geval van garantiebehandeling moet het product worden geretourneerd. Voeg altijd de afleveringsbon bij. LET OP! Houd er rekening mee dat de garantie met betrekking tot sitthermo / kleding niet is gebaseerd op externe invloeden of "in geval van abnormale behandeling / gebruik", er zal  een redelijke beoordeling  worden gemaakt per geval of de klacht onder garantie valt. De garantie is anders geldig to een (1) jaarna leverdatum voor fabricagefouten. In geval van garantiebehandeling moet het betreffende product worden geretourneerd.

Ga als volgt te werk bij een klacht:

 • Beschrijf het probleem en wat er is gebeurd zo grondig mogelijk. Refereer aan de garantie.
 • In het geval van een garantiebehandeling moet het betreffende product worden geretourneerd. Voeg altijd de afleveringsbon bij.
 • Maak een kopie van de factuur en voeg deze ook toe.
 • Geef aan dat het product na reparatie naar u moet terugkeren. Voer het afleveradres, de contactpersoon en het telefoonnummer in.
 • Verpak het product goed om het te beschermen tegen beschadeging enz.
 • Vergeet niet het verzendnummer of iets dergelijks op uw documenten te vermelden om het pakket te volgen als er iets mee zou gebeuren.

2) RETOUR zenden foute leveringen van onze kant

Verkeerde of verkeerd geleverde goederen moeten binnen 20 dagen na de leveringsdatum worden geretourneerd. De volgende regels zijn van toepassing op geretourneerde goederen:

• Voeg altijd de afleveringsbon bij.

• Maak een kopie van de factuur en voeg deze ook toe.

• Voer de reden in waarom u uw goederen retourneert.

• Verpak het product goed om het te beschermen tegen stoten, enz

• Vergeet niet het verzendnummer of iets dergelijks op uw documenten te noteren, zodat u het pakket kunt volgen als er iets mee zou gebeuren.

2. a) Bij retournering later dan 20 dagen vanaf de datum van levering, wordt een crediitnota van 80% van de factuur gemaakt.

2. b) Bij retournering later dan 60 dagen vanaf de datum van levering, wordt een creditnota van 60% van de factuur gemaakt.

2. c) Bij retournering later dan 150 dagen vanaf de datum van levering wordt 40% van de factuurwaarde terugbetaald.

2. d) Later dan 360 dagen na de leveringsdatum worden de goederen niet meer terug genomen.

2. e) Producten op maat worden niet retour genomen.

3) DEMOPRODUCTEN

Anatomic SITT verstrekt producten voor een proefperiode volgens individuele overeenkomst.

 1. a) In het geval van demoproduct is een bestelformulier en informatie over de verantwoordelijke persoon gewenst.
 2. b) Goederen die op zicht zijn geweest, moeten op de afgesproken datum bij Anatomic SITT zijn in dezelfde staat waarin ze werden geleverd.
 3. c) Na de proefperiode wordt de factuur verwijderd.
 4. d) Bij retournering later dan 20 dagen na de afgesproken datum wordt een bedrag van 20% van de waarde van de goederen in rekening gebracht.
 5. e) Bij retournering later dan 40 dagen na de afgesproken datum wordt een bedrag van 40% van de waarde van de goederen in rekening gebracht.

4) LEVERINGSVOORWAARDEN
Als er geen andere overeenkomst bestaat, zijn de leveringsvoorwaarden van ons magazijn van toepassing.

5) PRIJSVOORWAARDENAlle prijzen vermeld in de prijslijsten van Anatomic SITT zijn exclusief btw. Betalingsvoorwaarden: 30 dagen netto. Na de vervaldag heeft Anatomic SITT het recht om standaardrente te crediteren.Betaling dient te geschieden aan:

Anatomic SITT Nederland, Faradaystraat 5d, 4004 JZ Tiel

Bankrekening:

Vermeld altijd de afzender, het klantnummer en het factuurnummer.