Försäljningsvillkor

1) GARANTI
Garanti gäller ett (1) år mot fabrikationsfel fr o m leveransdatum. Garanti utgår inte för yttre påverkan eller ”onormal” hantering. För garantibehandling krävs felaktig vara i retur. Bifoga alltid följesedel.

OBS! Beakta att garanti gällande sittermo/kläder inte utgår för yttre påverkan eller ”vid onormal behandling/användning” och skälig bedömning kommer att göras från fall till fall om garanti kan åberopas. Garanti gäller annars ett (1) år mot fabrikationsfel fr om leveransdatum. För garantibehandling krävs felaktig vara i retur.

Vid reklamation gör enligt följande:

• Beskriv felet samt orsak så ingående som möjligt. Åberopa garantireparation eller ev. garantiutbyte.
• För garantibehandling krävs felaktig vara i retur. Bifoga alltid följesedel.
• Ta en kopia på fakturan och bifoga även denna.
• Ange att produkten skall tillbaka till Dig efter reparation. Ange leveransadress, kontaktperson samt telefonnummer.
• Förpacka produkten väl för att skydda den mot stötar etc.
• Glöm inte att anteckna sändningsnummer eller dylikt på Dina dokument, för att Du skall kunna spåra paketet om det skulle hända något med det.

2) RETURER
Felbeställda eller fellevererade varor skall returneras inom 20 dagar från leveransdatum.

Följande regler gäller för returnerade varor:
• Bifoga alltid följesedel.
• Ta en kopia på fakturan och bifoga även denna.
• Ange orsak till varför Du returnerar Dina varor.
• Förpacka produkten väl för att skydda den mot stötar etc
• Glöm inte att anteckna sändningsnummer eller dylikt på Dina dokument för att Du skall kunna spåra paketet om det skulle hända något med det.

2. a) Vid retur senare än 20 dagar från leveransdatum, görs ett returavdrag på 80 % av fakturavärde.

2. b) Vid retur senare än 60 dagar från leveransdatum, görs ett returavdrag på 60 % av fakturavärde.

2. c) Vid retur senare än 150 dagar från leveransdatum, görs ett returavdrag på 40 % av fakturavärde.

2. d) Senare än 360 dagar från leveransdatum återtages varorna ej.

2. e) Specialanpassade produkter återtages ej.

3) PROFORMALÅN
Anatomic SITT tillämpar proformalån vid prov av produkter enligt enskild överenskommelse.

3. a) Vid proformabeställning önskas beställningsunderlag och uppgift om ansvarig person.

3. b) Vara som provats på proforma skall vara Anatomic SITT tillhanda proformaförfallodagen i samma skick som den levererades.

3. c) Efter proformaförfallodagen utgår faktura.

3. d) Vid retur senare än 20 dagar efter proformaförfallodagen, görs ett returavdrag på 80 % av varans värde.

3. e) Vid retur senare än 40 dagar efter proformaförfallodagen, görs ett returavdrag på 60 % av varans värde.

3. f) Senare än 150 dagar från proformaförfallodagen återtages varorna ej.

3. g) Om en vara anses förbrukad efter prov debiteras den slitna delen.

3. h) Anatomic SITT bekostar frakt till kund, ev. returfrakt betalas av kund.

3. i) Returnerad vara skall alltid åtföljas av kopia av följesedel.

3. j) Specialbeställda / anpassade produkter lånas normalt inte ut på proforma.

4) LEVERANSVILLKOR
Om ingen annan överenskommelse finns, gäller leveransvillkor Fritt vårt lager.

5) PRISVILLKOR
Alla priser som finns angivna i Anatomic SITT´s prislistor är exkl. moms. Betalningsvillkor 30 dagar netto. Efter förfallodagen äger Anatomic SITT rätt att tillgodoräkna sig dröjsmålsränta med diskonto +8 %.

Betalning skall ske till:

Anatomic SITT AB
Box 6137 / 600 06 NORRKÖPING
Bankgiro: 5429-9953
Ange alltid avsändare, kundnummer och fakturanummer.