Plurimeter

Smart vinkelmätningsinstrument

Med en Plurimeter får du möjlighet att mäta vinkelförhållandet mellan olika kroppsdelar vid utprovning av hjälpmedel.

En Plurimeter tillåter snabba, korrekta och reproducerbara mätningar och används av fysioterapeuter, läkare och yrkesvårdspersonal. 

 

 

 

 

Fakta

Fördelar med Plurimetern:

  • Kan manövreras med endast en hand
  • Lätt att läsa då den har en stor ratt som kan roteras helt 360 grader
  • Skivan är låsbar med 90 graders intervall så att horisontella och vertikala positioner kan bestämmas
  • Man kan ta en differentiell mätning mellan 2 vinklar, dvs ryggradskurvaturmätning
  • Har bevisad repeterbarhet: med raka benhöjningstest har den en repeterbarhet på 1,6 grader