Miljö & kvalitet

Anatomic Sitt AB utvecklar, försäljer, tillverkar och anpassar funktionella sitt- och ståträningshjälpmedel för barn, ungdomar och vuxna med svåra sitt- och ståproblem.

Anatomic Sitt AB skall alltid sträva efter att tillgodose och uppfylla kundens behov och förväntningar genom att erbjuda stor kunskap, erfarenhet och flexibilitet så att kunden därigenom erhåller funktionella produkter och ”lösningar”.

Våra kunder finns i hela Världen. Vi representerar leverantörer ifrån USA, Canada, Holland, Danmark, Spanien och England.

Vår största miljöpåverkan uppkommer vid frakter/transporter. För att minimera miljöpåverkan genom användning av råmaterial, strävar vi efter att utnyttja råmaterialet på bästa sätt genom att effektivisera tillverkningen.

Miljö- & Kvalitetspolicy 
Klicka på länken nedan för att se certifikat.

Certifikat Anatomic SITT AB

Ständiga förbättringar och kritisk granskning  är ledord i vårt kvalitets- och miljöarbete.

  • Vi lyssnar till kundernas krav och varje utfört arbete skall vara en rekommendation för kommande affärer.
  • Vi betraktar existerande lagar, miljökrav och andra föreskrifter som minimikrav.
  • Vi prövar ständigt vår verksamhet utifrån kretsloppstanken och strävar efter att förebygga föroreningar och hushålla med naturens resurser.
  • Vi strävar kontinuerligt efter att höja kompetensen och medvetenheten i kvalitets- och miljöfrågor hos alla våra anställda.
  • Vid bedömning av affärspartners betraktar vi aktivt kvalitets- och miljöarbete som en merit.

Denna kvalitet- och miljöpolicy gäller för Anatomic Sitt AB som arbetar med ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 enligt Hackeforsmodellen i Risängens Miljö- och kvalitetsgrupp.


Bo Eriksson
Verkställande Direktör