Reklamationer

Anatomic Sitt AB´s mål är att leverera produkter med hög kvalitet till dig som kund. Om en produkt mot förmodan skulle gå sönder, är vårt mål att ta hand om din reklamation på ett snabbt och effektivt sätt. Alla reklamationer är lika viktiga för oss och har alltid högsta prioritet. Ett steg för att lyckas med detta är att vi snabbt får reda på reklamationen och att vi får så mycket information som möjligt för att göra en snabb och korrekt bedömning.

Ta alltid kontakt med Anatomic SITT AB / din säljare i ditt distrikt när du vill reklamera en produkt. 

Kontaktperson:
Eric Bark Försäljningsansvarig, Sverige, 0709-771 073
eric@anatomicsitt.com

Jan Johnsson, Mellansverige, Norrland 0709-771 077
jan.johnsson@anatomicsitt.com

Jan Dahlqvist,  Västra Götaland, Värmland, Jönköping,  0709-771 072
jan@anatomicsitt.com

Ola Gerdin, Mellansverige, 0709-771 086
ola.gerdin@anatomicsitt.com

Jörgen Andersson, Skåne/Sydvästra, 0709-771 076
jorgen@anatomicsitt.com

Mats Wallén, Mellansverige, 0709-771 071
mats.wallen@anatomicsitt.com

Jessica Bäckström, Södra Sverige, 0709-771 084
jessica@anatomicsitt.com

Jonas Hörberg, Västra Götaland, Värmland, Jönköping, 0709-771 085                            jonas.horberg@anatomicsitt.com

Om du inte får tag på din säljare, kontakta Anatomic SITT AB, så hjälper vid dig vidare i ärendet.

Växel
011-16 18 00
info@anatomicsitt.com

•  Vilken produkt reklamerar du?

•  Beskriv felet samt orsak så ingående som möjligt.

•  För garantibehandling krävs felaktig vara i retur. Returnera den felaktiga produkten. Bifoga alltid följesedel/returblankett. Returblankett finns nedan

•  Vid retur, förpacka produkten väl för att skydda den mot transportskador, stötar etc.

•  Ange produktens serienummer (om det finns). Om Du inte har serienummer behöver vi veta följesedel- eller fakturanummer.

•  Ange kontaktperson (namn, telefonnummer, mailadress)

•  Ange leveransadress för retur/utbyte

Adress för retur
Anatomic SITT AB
Terminalgatan 5
602 29 NORRKÖPING

Märk paketet med ”Reklamation” och vårt reklamationsnummer, tack!

Reklamationsblankett samt returblankett finns nedan.