Om Anatomic Sitt

Anatomic Sitt AB | sedan 1988

Anatomic Sitt har sitt huvudkontor i Norrköping. Företaget har ca 65 anställda i Sverige, är representerade i 25 länder och har dotterbolag i Danmark, Finland och Holland. Vår vision har sedan 1988 varit att genom kunskap och innovation förebygga smärta och felställningar samt möjliggöra delaktighet och rörelse.

Att göra det omöjliga möjligt – att ge den med stora svårigheter möjligheten till ett bra liv.

Vi vill skapa ett sittande som ger funktionsnedsatta personer balans i kroppen. Med rätt stöd, positionering och avlastning kan vi förhindra och reducera en fortsatt utveckling av scolioser, kyfoser och andra felställningar. Att ”hålla” höfter så att de inte subluxerar (leden hamnar ur position men glider tillbaka av sig själv) eller luxerar (man vrider en led ur sin ursprungsposition, den behöver hjälp tillbaka). Med rätt sittande kan vi skapa balans som lindrar smärta och förebygger att vidare felställningar uppkommer. Med balansen kommer också bättre lungfunktion och ökad blodcirkulation samt kontroll över kroppens rörelse, inte minst kontroll över huvudet vilket skapar större möjligheter till kommunikation.

Vår affärsidé

Vår affärsidé är att utveckla och producera funktionella sitt- och ståhjälpmedel för barn, ungdomar och vuxna.