Dina personuppgifter

För Anatomic Sitt är ditt förtroende och din integritet väldigt viktig. Vi vidtar därför alla nödvändiga försiktighetsåtgärder för att skydda din personliga information och följa tillämpliga regler och förordningar.

Genom att använda denna webbplats accepterar du att vi behandlar dina personuppgifter enligt denna integritetspolicy. Din personliga information behandlas i enlighet med lag. Vi respekterar alla önskemål om sekretess som lämnats online och vi är medvetna om behovet av skydd och korrekt behandling av de personuppgifter vi erhåller.

Om du inte accepterar vår integritetspolicy, ombeds du att inte använda vår webbplats.

Om du vill ha mer information om vår behandling av personuppgifter, vänligen kontakta oss på: info@anatomicsitt.com eller ring oss på 011-16 18 00.

Ditt samtycke till att få vårt nyhetsbrev är valfritt och du kan dra tillbaka det när som helst genom att kontakta oss. Använd kontaktuppgifterna ovan om du vill ha ytterligare information.

Användning av personuppgifter

Personuppgifter är alla upplysningar som avser en identifierad person eller information som direkt eller indirekt kan identifiera en person, dvs med andra ord: alla uppgifter som kan identifiera en viss person.

När du använder vår webbplats samlar vi in ​​och bearbetar en mängd olika sådana uppgifter. Exempelvis genom att ta del av innehållet på webbplatsen, om du prenumererar på vårt nyhetsbrev, deltar i tävlingar eller registrerar dig för andra användningar av tjänster med mera.

Vi samlar vanligtvis in och bearbetar följande typer av information: Ett unikt ID och teknisk information om din dator, surfplatta eller mobiltelefon, ditt IP-nummer, geografisk plats och vilka sidor du klickar på. Även antalet gånger du har besökt webbplatsen och datum för detta. I den utsträckning du ger uttryckligt samtycke till det och själv uppger informationen behandlas dessutom: namn, telefonnummer, e-postadress och adress.

Överföring av data

Data om din användning av webbplatsen, geografiskt läge, kön och ålderssegment etc. är anonym och vidarebefordras till tredje part i den mån denna information är känd. Vi använder även tredje part för lagring och behandling av data. Dessa behandlar endast informationen enligt vårt uppdrag och får inte använda dem för egna ändamål. Vi använder endast dataadministratörer som behandlar dina uppgifter med erforderligt skydd.

Vidarebefordran av personuppgifter såsom, t.ex. namn och e-post sker endast om du givit uttryckligt samtycke för det.

Skydd av personuppgifter

Enligt dataskyddsförordningen måste dina personuppgifter behandlas säkert och konfidentiellt. Vi har vidtagit nödvändiga tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra obehörig åtkomst av dina uppgifter, förstörelse eller ändring samt rutiner för utrensning när uppgifterna inte längre är nödvändiga för oss.

Syftet med att samla personuppgifter

Personuppgifter samlas in och används för att utföra de uppdrag eller tjänster som uppgifterna är förbundna med. Exempelvis utskick av nyhetsbrev, bekräftelse av en beställning/order, etc. Uppgifterna används också för att optimera vår service och för att förbättra vår kommunikation och marknadsföring till dig.

Uppdatering av personuppgifter

Vår service är beroende av att dina uppgifter är korrekta och uppdaterade, så vi ber dig att informera oss om relevanta ändringar av dina uppgifter. Detta kan göras via e-post eller per. telefon.

Lagring av personuppgifter

Vi behåller dina personuppgifter så länge som det behövs för att utföra de uppdrag eller tjänster som personuppgifterna erhölls i samband med och vi tar bort dem när de inte längre är nödvändiga. Tidsperioden vi lagrar uppgifterna beror på informationens art och dess bakgrund. Det är därför inte möjligt att ange en allmän tidsram för när den personliga informationen raderas.

Cookies

Användandet av cookies

När du besöker vår webbplats samlas information om dig enligt ovan. Om du inte vill att upplysningar samlas in bör du ändra dina inställningar och inte tillåta så kallade cookies.

Nedan beskriver vi vilken information som samlas in, deras syfte och vilka tredje parter som har tillgång till informationen.

Vad är cookie?

En cookie är en datafil som lagras på din hårddisk. En cookie är inte ett program och innehåller inte virus. Cookies identifierar dig inte som användare, men din användning av webbplatsen, dvs. cookies känner igen din navigering på webbplatsen, kommer ihåg om du är inloggad etc.

Cookies hjälper oss att optimera och anpassa webbplatsen för dina behov och intressen. Det är möjligt att radera eller blockera cookies.

Vi samlar in följande cookies:

  • Nödvändiga cookies
    Nödvändiga cookies bidrar till att göra en webbplats användbar och fungera korrekt. Dessa typer av cookies raderas när du stänger din webläsare.
  • Statistiska cookies / Google Analytics-cookies
    Statistiska cookies / Google Analytics-cookies används för att samla besökarstatistik. Dessa cookies samlar information om din användning av webbplatsen, inklusive din IP-adress. Du kan välja bort cookies från Google Analytics genom följande verktyg: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
  • Marknadsförings cookies
    Marknadsförings cookies används för att spåra besökare över webbplatser. Syftet är att visa annonser och information som är relevant och engagerande för den enskilda användaren, och därför mer värdefull för förlag och tredje part annonsörer. Detta inkluderar youtube.com.

Dina rättigheter

Om du begär det kan vi informera dig om de uppgifter vi behandlar om dig. Åtkomst kan dock vara begränsade med hänsyn till andra personers integritet, affärshemligheter och immateriella rättigheter.

Du har också rätt att begära att vi korrigerar, begränsar eller raderar de personuppgifter vi har på dig. I vissa fall kommer vi att vara skyldiga att ta bort dina personuppgifter. Till exempel, om du återkallar överenskommet samtycke. Om du tror att dina data inte längre är nödvändiga I förhållande till det syfte som vi fått dem kan du begära att få dem raderade. Du kan också kontakta oss om du tror att dina personuppgifter behandlas i strid med givet samtycke eller dataskyddsförordningen.

Du har även rätt att erhålla de personuppgifter vi har om dig och rätt till dataportabilitet.

När du adresserar en begäran till oss om att korrigera eller radera dina personuppgifter undersöker vi om villkoren är uppfyllda, och gör sedan ändringar eller raderingar så snabbt som möjligt. Vill du ha information om, verifiera, korrigera eller radera de uppgifter vi har om dig vänligen kontakta oss på Anatomic Sitt skriftligen.

Anatomic Sitt AB
Box 6137
SE- 600 06 Norrköping
Mail: info@anatomicsitt.com

Du har också rätt att framföra klagomål på vår hantering av dina personuppgifter till tillsynsmyndighet, Datainspektionen.

Frågor om vår cookie och integritetspolicy

Om du har frågor eller kommentarer om vår cookie och integritetspolicy eller hur vi
Använder dina personuppgifter var god kontakta oss.