För kundunika dokument kolla även med era avtalsansvariga om eventuella omarbetade egna versioner finns.