EasyStand ståhjälpmedel

När du endast nöjer dig med det bästa

EasyStand är ett stabilt och enkelt ståträningshjälpmedel för brukare i alla åldrar.
Uppresningen sker steglöst med hydraulik, vilket gör att brukaren med ett enkelt
handgrepp själv välja uppresningstakt från sittande till stående position.