Brugerhistorier og cases

Hos Anatomic SITT er vi specialister i positionering. Den rette positionering er nødvendig for at bevare symmetri, modvirke eller korrigere eventuelle fejlstillinger.

Hver dag laver vi løsninger for den enkelte bruger, som skal bidrage til, at den enkelte får et så aktivt liv som muligt, eftersom den korrekte støtte kan frigive kræfter til aktivitet. 

Vores erfarne konsulenter er kompetente ergo- og fysioterapeuter med hjertet på rette sted. Nedenfor kan du finde løsninger, som de har lavet og fortæller om.