Løsninger med vores hovedstøtter

Hos Anatomic SITT er vi en hjælpende hånd til god hovedkontrol.

Mange personer med større funktionshindringer har problemer med at stabilisere og koordinere hovedets stillinger og bevægelser. Det ses f.eks. ved, at hovedet hænger forover, til siden eller er roteret. Årsagen hertil kan bl.a. skyldes for høj eller for lav tonus i muskulaturen.

Ved hjælp af en individuel indstillet hovedstøtte kan daglige aktiviteter som det at spise, se sig omkring og kommunikere lettes.

Nedenfor kan du finde løsninger med hovedstøtter, som vores konsulenter har lavet og fortæller om. Der er brugt aliasser, som navne på personerne og billederne er ikke af de rigtige personer.

Naja

Naja er midt i 20’erne, har en CP-diagnose og har nærmest altid siddet i kørestol. Muskeltonus er til den lave side, og hovedet falder hurtigt fremover når hun sidder med overkroppen i lodret position.

Pernille

Pernille bruger en el-kørestol i det daglige, da hendes gangfunktion er næsten ikke eksisterende, og hendes funktionsniveau er svingede fra dag til dag og nogle gange fra time til time. 

Sofie

Sofie er 10 år. Hun ”taber” hovedet frem og ud til højre side, så hun næsten altid sidder med en meget lang nakke. Min undersøgelse viser, at Sofie med lidt hjælp kan få hovedet op, og hun bevæger også hovedet rundt for at orientere sig.

Trine

Trine har CP, og slås blandt andet med et meget tungt hoved, som hun ikke selv magter at holde oppe imod tyngden, så det falder frem over brystet, hvor hagen rammer Sternum.