Anatomic SITT seminarer

Viden og udvikling er vigtig for Anatomic SITT, derfor afholder vi hvert år seminarer, der giver vitaminer til hovedet og hverdagen.

Vores seminarer fokuserer oftest på, hvordan man opnår bedst mulige siddestilling. 

I 2023 afholder vi et liggeseminar i marts måned og så afholder vi siddestillingsseminarer i efteråret.

Kom med og få brugbar viden til hverdagen!

Liggeseminar

Få redskaber til at optimere positionering i den liggende stilling

Anatomic SITT har hermed fornøjelsen at invitere til en hel seminardag, for ergo- og fysioterapeuter. Seminaret vil have både en teoretisk og en praktisk indgangsvinkel til lejring.

Seminaret er kommet til på baggrund af at vi tidligere på året afholdt et seminar om komplicerede siddestillinger, og her ytrede størstedelen af seminardeltagerne ønske om, et seminar om positionering i den liggende stilling - så det har vi hermed lavet. 

Underviseren er fysioterapeut Dorte Støvring, der har mange års erfaring med bl.a. siddestillingsanalyser og positioneringsproblematikker. Dorte er en erfaren og inspirerende underviser i Danmark, Norge og Sverige.

I n d h o l d
•    Hvorfor er lejring relevant
•    Hvem kan profitere af lejring
•    Liggende positioner
•    Fysisk undersøgelse inden lejring – teori og praktik
•    Lejrings stillinger – praktik
•    Praktisk implementering
•    Spørgsmål og opsamling

Der er mulighed for at medbringe egen ligge case (evt. inkl. fotos), som vi om muligt kan nå at diskutere, hvis der er tid til dette.

Formålet med seminaret: At bidrage til at man som kursist får en større forståelse for udfordringer og løsningsmuligheder i forhold til positionering i den liggende stilling.

Hvornår og hvor: Onsdag den 15. marts 2023 i Lystrup ved Aarhus

Ekstra seminar: Torsdag den 16. marts 2023 i Lystrup ved Aarhus 

Tidsramme: kl. 9.00 – 15.30

Max antal deltagere: 25 stk.

Pris: 1.045,- inkl. forplejning

Lidt mere om underviseren:
Dorte Støvring arbejder i dag, som fysioterapeut på en klinik i København, hvor hun primært
behandler neurologiske patienter. Herudover underviser hun i Danmark, Norge og Sverige samt
laver siddestillingsanalyser og kørestolstilpasninger i Danmark. Dorte Støvring er også tilknyttet
Scleroseforeningens Ekspertpanel.

Tilmelding er bindende. Max 2 deltagere pr. ansættelsessted.

Vi glæder os til at se jer.