Anatomic SITT seminarer

Viden og udvikling er vigtig for Anatomic SITT, derfor afholder vi hvert år seminarer, der giver vitaminer til hovedet og hverdagen.

Vores seminarer fokuserer oftest på, hvordan man opnår bedst mulige siddestilling. 

Kom med og få brugbar viden til hverdagen!

SEMINARER OG WEBINARER FOR ERGO- & FYSIOTERAPEUTER

Webinar - Bliv klogere på amyotrofisk lateral sclerose

Anatomic SITT A/S tilbyder sammen med RehabiliteringsCentret for Muskelsvind et spritnyt webinar om: Hvad ALS er, hvordan ALS udvikler sig, og ikke mindst hvilke løsningsmuligheder der er på problem-stillingerne i den forbindelse.

Webinaret er gratis, og er for ergo- og fysioterapeuter.

Underviserne er fysioterapeut Lone Gertz og ergoterapeut Laila Lindhardt, som begge er ALS-konsulenter. Begge arbejder på RehabiliteringsCenter for Muskelsvind og har stor praktisk og undervisningserfaring.
Endvidere bidrager David Petersen, som er fysioterapeut og konsulent hos Anatomic SITT, til undervisningen på det mere praktiske plan i forhold til visse hjælpemidler og positionering.

Indhold:
Hvad er ALS for en sygdom og hvordan udvikler den sig. Hvilke muligheder er der for behandling og hjælp. Vi kommer udover sygdomslære omkring dysfagi og dysartri, respiration og hvordan et ALS forløb påvirker jer, som er del af det.

Oplægget er opbygget af mindre sekvenser, hvorefter der er mulighed for spørgsmål og samtale.

Oplægget tager specielt udgangspunkt i de funktionsnedsættelser, der kan være udfordrende i forhold til den siddende og liggende stilling.

YDERLIGER INFO KOMMER I FEBRUAR