§112

Bevilling af hjælpemidler - §112

Hvordan ansøger man om at få bevilget et hjælpemiddel?
I Danmark har vi mulighed for at søge om at få stillet hjælpemidler til rådighed af kommunen. Dette er muligt på grund af serviceloven, hvor § 112 foreskriver:

Der skal ydes støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet

1) i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne,
2) i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller
3) er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv.

Læs §112 her: Servicelovens § 112

Hjælpemidler kan være tekniske hjælpemidler som for eksempel:
• Ganghjælpemidler
• Kørestole
• Særlige senge
• Mindre hjælpemidler til dit køkken eller bad

Hvad skal formålet med bevilling af et hjælpemiddel være?
Formålet med bevilling af hjælpemidler er, at de skal medvirke til, at ansøgerne får mulighed for, at føre en så normal og selvstændig tilværelse som muligt og i størst mulig grad gøre ansøgeren uafhængig af andres bistand i dagligdagen. Derudover skal tildeling af personlige hjælpemidler sikre, at personer der ønsker det, får mulighed for at få eller bevare en tilknytning til arbejdsmarkedet.

Hvem skal jeg henvende mig til?
Med dette som grundlag, har man som borger mulighed for, at søge kommunen om hjælpemidler. Alle landets kommuner har en afdeling for hjælpemidler, som vurderer disse ansøgninger.

Hvordan ansøger jeg om et hjælpemiddel?
Hvis din ansøgning sker i forbindelse med et besøg af en visitator fra kommunen, så skal du ikke foretage dig noget.

Hvis du selv ønsker at ansøge om et hjælpemiddel, skal du gøre det på borger.dk, ved at klikke her. Det er vigtigt, at du er detaljeret i din beskrivelse af, hvordan hjælpemidlet kan gøre din hverdag lettere, så kommunen har noget at vurdere din ansøgning ud fra.

Hver enkelt kommune har selv besluttet hvilke hjælpemidler, der stilles til rådighed for dens borgere, så derfor kan mulighederne variere fra kommune til kommune.

Eksempler på, hvordan forskellige hjælpemidler kan lette din dagligdag - alt afhængig af din situation
1. Et formstøbt sæde kan ved hjælp af den optimale individuelle støtte, øge muligheden for brug af armene, bidrage til bedre hovedkontrol samt medvirke til at brugeren kan være mere aktiv.

2. Ved hjælp af en individuel indstillet hovedstøtte kan daglige aktiviteter som det at spise, se sig omkring og kommunikere lettes.

3. For ståstøttestiver skal følgende være opfyldt: Hvis det primære formål med et ståstøttestativ er at afhjælpe den manglende ståfunktion, skal ståstøttestativet betragtes som et hjælpemiddel. Det skal herefter vurderes, om bestemmelsens krav om væsentlighed er opfyldt.

Det er en fordel, hvis det at stå i et ståstøttestativ, gør at borgeren opnår øget opmærksomhed, vågenhed og modtagelighed overfor sin omverden, og herunder stimuleres blandt andet via leg, og hvis dette aktivitetsniveau ikke opnås ved at ligge eller sidde.