Hovedstøtter

En hjælpende hånd til god hovedkontrol

Mange personer med større funktionshindringer har problemer med at stabilisere og koordinere hovedets stillinger og bevægelser. Det ses f.eks. ved, at hovedet hænger forover, til siden eller er roteret. Årsagen hertil kan bl.a. skyldes for høj eller for lav tonus i muskulaturen.

Alle hovedstøtterne er lavet af et specielt trykaflastende materiale, som er en stor hjælp til at mindske spasticitet.
Ved hjælp af en individuel indstillet hovedstøtte kan daglige aktiviteter som det at spise, se sig omkring og kommunikere lettes.