ProSerie Voksen

Vælg Pro eller Linx

Vores voksen hovedstøtte har lange nedre støttepuder og stor øvre støttepude.
Anvendes når man vil have en individuel støtte til nakken, fra den ene side til den anden. 

Støtten er vingeformet ala et overskæg, som er tænkt til brugere, som har tendens til at tabe hovedet og få hovedet uden for støtten. Denne form hjælper dem med at komme lettere tilbage i nakkestøtten. 

 

Fakta

Mange personer med større funktionshindringer har problemer med at stabilisere og koordinere hovedets stillinger og bevægelser. Det ses f.eks. ved, at hovedet hænger forover, til siden eller er roteret.

Årsagen hertil kan bl.a. skyldes for høj eller for lav tonus i muskulaturen.

Ved hjælp af en individuel indstillet hovedstøtte kan daglige aktiviteter som det at spise, se sig omkring og kommunikere lettes.

Varenumre:

Pro Voksen varenr. 76001 eller Linx voksen varenr. 78001. 

Tilbehør
Måltabel voksen