Historie

Hos Anatomic SITT har vi mange års erfaring med handicappede og hjælpemidler til dem, som sidder i kørestol.

Vort fokusområde er balance i kroppen. Det søger vi at opnå gennem stor opmærksomhed på den enkeltes siddestilling og hovedkontrol.

Vi ønsker og stræber efter at være den bedste hjælpemiddel- samarbejdspartner, når det drejer sig om service og viden indenfor individuelle siddestillinger og hovedkontrol.Hermed også sagt, at vores rådgivning skal sikre, at den rette person får det bedst egnede produkt.

For at efterkomme disse mål, prioriterer vi faglighed højt og retter øjet mod helheden. Vi ser på brugerens sygdomsbillede og livsvilkår, men har naturligvis også pårørende og plejepersonale, samt tanker om den nødvendige opfølgning, med i de samlede overvejelser.

Grundpælene i vore produkter er et højt serviceniveau, et flot design og kvalitet. Hovedproduktet er vort Anatomic formstøbte sæde, et 100% individuelt tilpasset produkt.

Et sådant sæde, som muliggør en funktionel siddestilling, kan ofte være løsningen for personer med svære siddeproblemer. Sædet kan bidrage til, at den enkelte får et mere aktivt liv, eftersom den korrekte støtte kan frigive kræfter til anden aktivitet. Endvidere kan man med et så individuelt hjælpemiddel opnå en utrolig god trykaflastning.

Udover Anatomic formstøbte sæder, har vi en unik hovedstøtteserie.

Anatomic SITT har ligeledes flere unikke børneprodukter, eksempelvis siddesystemer, som vokser med brugerne og som tilgodeser børn med spasticitet

Anatomic SITT Danmark blev grundlagt i 1997 og i de første par år, var det direktøren, H.C. Winther, som kørte hele firmaet alene. Igennem årene er vi vokset stille og roligt, og i dag er vi elleve personer. Det område vi primært beskæftiger os med, er meget svært handicappede brugere. At arbejde med denne brugergruppe er en stor udfordring, men meget spændende og meget givende, når man oplever at tingene lykkes.

Det, at vi beskæftiger os med svært handicappede, stiller meget høje krav til nærheden og den personlige kontakt. For med denne brugergruppe er det bare sådan og kan ikke være anderledes end, at sagerne bare tager, den tid de tager…