24 timers postural omtanke - lad tiden arbejde for dig

Mange svært handicappede ligger mange timer i løbet af døgnet, derfor gør det en stor forskel, når vi har fokus på positioneringen i den liggende stilling.

Det betyder noget, hvilken stilling vi ligger i, når vi sover om natten, fordi vores liggeposition har stor indflydelse på, hvor godt hjernen og resten af kroppen restituerer under søvnen. Tyngdekraften forstærker diverse positioner, efterhånden som en person bliver ældre. Det gør det sværere og derfor også dyrere at give tilfredsstillende støtte i forbindelse med at sidde, stå, bade og ligge.

Med tiden opstår der ofte rotation af bryst og ryg, indre organer presses mod lungerne, hvilket medfører nedsat lungefunktion og øger risikoen for infektion. Hospitalsbesøg øges. Medfølgende problemer kan opstå, så som hofte dystrofi og kontrakturer. Et 24 timers positionerings program kan forhindre disse situationer i at opstå, hvilket kan føre til at operation ikke er nødvendig eller i det mindste udsætte en sådan.

For dem som allerede har pådraget sig en deformitet, kan et komplet posturalt management program hjælpe dem mod en mere symmetrisk kropsform, hvilket også medfører reduktion i omkostninger og kompleksitet i hjælpemidler, lige så vel som forbedret funktion og en forbedret livskvalitet.