Lejring med Primo

Det er aldrig for tidligt at starte

Primo er et lejringsprodukt, der imødekommer specifikke støtte-behov hos 0-3-årige. Primo kan bruges både i dag- og nattetimer.

Hvorfor liggende støtte?
Det kan være udfordrende, også i barnets tidlige år, at ligge lige. Hvis barnet understøttes i en symmetrisk liggende stilling, kan dagen og fremtiden være så meget sjovere.
Positionering kan være en vej til bedre postural kontrol, gerne i samspil med terapi og leg. Primo systemet kan end-
videre bidrage til lettere manuel håndtering.