EasyStand ståhjælpemidler

Kom op at stå og få udsyn over mulighederne

Hos Anatomic SITT ved vi, hvor vigtigt det er at komme op at stå. Vigtigt for så mange dele i kroppen, og vigtigt for det sociale og for livskvaliteten.

At stå er nødvendigt og hjælper med at holde benene stærke og mindsker afkalkning af skellettet. At stå mindsker også risikoen for tryksår, eftersom sædeknogler og haleben aflastes.

En af de gode funktioner ved EasyStand er, at du nemt kan komme fra siddende til stående position og tilte hele ståhjælpemidlet til den vinkel som ønskes, uanset position.

Hvis man er utryg ved at komme op at stå, kan det at bruge det naturlige bevægelsesmønster give en stor tryghed.
Det er naturligt og man kan gøre det i det tempo, som passer den enkelte og selv have kontrol.