Evolv3_anatomicbälte_skuggor

Patientfall 8 Gorm - 
En lösning med EasyStand Evolv

Gorm är en 14-årig pojke med diplegisk cerebral pares med primär benpåverkan. Kognitivt är han påverkad i mindre utsträckning. Gorm sitter i en aktiv manuell rullstol och med hjälp av assistans klarar han av att förflytta sig stående.

Han går i en grundskola för barn med allmänna inlärningssvårigheter.

Sjukgymnasten på skolan har tillsammans med Gorm utarbetat en plan för att få honom att stå upp flera gånger om dagen under en längre tid, så att musklerna i hans ben sträcks ut med tiden. För att bibehålla funktionen av stående rörelser är det viktigt att Gorm stretchar de spända musklerna runt höfter, knän och fotleder.

Skolan har redan andra ståstativ men önskan är att Gorm ska vara mer självgående när det gäller att ståträna.
Sjukgymnasten har undersökt EasyStand Evolv och är glad över att skolan får tillgång till den. Tanken är att andra barn ska kunna dra nytta av den när Gorm inte längre går kvar i skolan.

EasyStand Evolv skiljer sig från andra ståstativ genom att personen som använder ståstativet placeras i ståstativet i sittande ställning, varefter stativet med elektrisk eller manuell funktion hjälper personen att ställa sig upp. Ett mer naturligt rörelsemönster.

EasyStand finns i flera storlekar, varianter och har många tillbehör.
Gorm är en lång pojke, så testet landar i en EasyStand Evolv storlek L.
Modellen är den där bordet kan justeras i flera olika höjder. Detta för att se till att även andra elever kan använda ståträningshjälpmedlet. Gorm skulle ha föredragit att Evolven var elektrisk, så att han bara kunde trycka på en knapp för att resa sig upp, men pengarna räckte inte till för det.
Istället var den försedd med ett pumphandtag. Till en början hade Gorm lite problem med att använda den eftersom han inte kunde nå tillräckligt långt med sin arm. Vi bestämde oss därför för att montera ett så kallat T-handtag, vilket gjorde det lättare för honom. Förutom bäckenstödet fick Gorm ett bröstband som stödjer honom ifrån sittande position till stående position tills bordet skjuts in mot hans kropp.

Gorm använder EasyStand Evolv under vissa timmar. Han kan själv styra hur mycket han vill pumpa upp Evolven, men terapeuten och lärarna ser till att kvaliteten på Evolven är optimal.

Vivi Lassen
Konsult och sjukgymnast