Aktiv pannbåge

Huvudrörelse i upprätt ställning

För brukare som faller framåt. Den aktiva pannbågen går att fälla upp och är lätt att återfå i brukarens rätt inställda läge. 

Fakta

Aktiv pannbåge

ArtikelnummerBenämning
771181

Aktiv pannbåge, Vuxen (följer rörelsen)

771182

Aktiv pannbåge, Barn (följer rörelsen)