Oskar_1

Patientfall 7 Oskar - 
En lösning med Zing stående stöd

Oskar är en pojke på snart 5 år. Han har muskeldystrofi, SMA typ 1.
Hans sjukdom kännetecknas av svag muskelstyrka, vilket innebär att han varken kan sitta eller stå självständigt. Oskar är mycket smal och behöver mycket stöd för att sitta eller stå. Han använder benstöd och en korsett med inbyggt huvudstöd. På grund av sin sjukdom har Oskar också osteoporos (sköra ben) och hans andning är påverkad.

Oskar använder rullstol, men han ligger också ofta ner. Han har ett ståhjälpmedel som nu har blivit för litet och kommunen har kontaktat mig för att han ska få prova ett Zing ståträningshjälpmedel.

När jag först träffar Oskar är han lite gnällig. Han har gått igenom mycket under sitt korta liv och han känner sig helt klart obekväm inför det som ska hända. Men han är också modig och accepterar långsamt att pröva på ståhjälpmedlet.

Jag har tagit med mig ett Zing ståträningshjälpmedel baserat på de mål jag har. Flera delar av Zingen visar sig dock vara lite för stora, men vi lyckas få Oskar att stå och vi kan snabbt se att stativet fungerar bra för honom.

Vid mitt nästa besök har jag bytt ut några av tillbehören mot en mindre storlek och den passar som den ska. Vi justerar Zingen och placerar benen i abduktion vilket är en bra position för höfterna, för att minska risken för luxation. Vi kan se att Oskar saknar armbågsstöd. Han har inte mycket styrka, så det är viktigt att stödja armarna som annars faller ner. Oskars mamma konstaterar dessutom att det saknas stöd bakom knäna. 

Så vid mitt sista besök monterade jag ett armbågsstöd på bordet och bytte ut plattan bakom Oskars knän mot ett stöd som bättre stöder hans knän.

Zingen är helt klart en succé för Oskar, som gynnas av den upprättstående positionen eftersom han kan leka med vissa leksaker som är svåra för honom att leka med i en liggande position. Han är i ögonhöjd med oss andra och vi leker och har roligt med leksakerna. Oskar har blivit bekväm i sitt stående och han är väldigt glad och nöjd.

Den senaste återkopplingen jag har fått från familjen är att allt fungerar toppen.

Vivi Lassen
Konsult och sjukgymnast