Sofie

Patientfall Sofie - En lösning med Heads Up från Soft Pro-serien

För två år sedan levererade jag en Delfi Pro på ett Guppy underrede till Sofie. Sofie är nu 10 år gammal och hennes familj har bett om en annan lösning för huvudet eftersom Sofie "tappar" huvudet framåt och åt höger sida, vilket gör att hon nästan alltid får en mycket lång nacke. Jag bokade ett möte med terapeuterna på Sofies skola.

Det är alltid viktigt att optimera sittställningen innan man provar ut nackstödet, så jag justerade först stolen. Sofie hade vuxit mycket så både sittdjupet och rygghöjden ökades och jag justerade också bålstöden för att ge ett mer optimalt stöd.

Trots den goda sittpositionen och en stor tiltning av stolen fortsatte Sofie att tappa huvudet framåt så att det föll helt ner mot kroppen på höger sida. Min undersökning visade att Sofie med lite hjälp kan få upp huvudet och att hon också rör på huvudet för att orientera sig. Hennes panna är mycket liten och lutar mycket bakåt, så jag uteslöt snabbt ett pannband eftersom det skulle glida av.

Mitt val föll på vårt huvudstöd "Heads Up". Förutom stödet i nacken har Heads Up kuddar som går ner framför kroppen. Dessa hjälper till att styra Sofies kropp så att den inte roterar eller faller framåt när det relativt tunga huvudet faller framåt. Mellan kuddarna finns ett hakstöd som Sofies haka vilar på när huvudet faller framåt. Huvudet faller inte helt på bröstet som tidigare. Med Heads Up har man frihet att röra huvudet inom en viss gräns utan att det faller helt ur sin position, och det fungerar bra för Sofie.

Därefter har jag varit hemma hos Sofie för att göra samma lösning på inomhusstolen och vi ska även se om vi också kan hjälpa Sofie i hennes ståträningshjälpmedel i skolan.

Vivi Lassen
Konsult och sjukgymnast