Ståträningshjälpmedel som ger dig flera fördelar:

ÖKAT VÄLMÅENDE
Ståträning medför stora psykologiska vinster och leder till ökad livskvalitet och välbefinnande samt minskar risken för depression.

FÖRBÄTTRAD CIRKULATION
Den ökade genomströmningen i cirkulationssystemet har positiva effekter på hjärtat och cirkulationen.

FÖRBÄTTRAD RESPIRATION
I stående ökas utrymmet i bukhålan vilket har positiva effekter på andningsorganen.

BÄTTRE TARM- OCH URINFUNKTION
Ståträning leder till förbättrad tarmperistaltik, förbättrad funktion i urinblåsa och minskar risken för infektioner.

MINSKAD RISK FÖR LUXATIONER
Bredstående har positiv inverkan på utvecklingen av höftlederna och minskar risken för att drabbas av både luxationer och subluxationer.

MINSKAD RISK FÖR KONTRAKTURER
Genom ståträning förebyggs kontrakturer och förbättrar rörelseomfånget i leder.

ÖKAD BENTÄTHET
Mekanisk belastning och aktivitet främjar nybildningen av ben och ökar bentätheten