Guppy_Delfi_1025

Patientfall 6 Tobias - 
En lösning med Delfi Pro sittsystem

Vi har många unga användare med cerebral pares som sitter i en Delfi Pro. Ett av kännetecknen för vissa av dem är att de växer i längd utan att öka i bredd.

Jag hade ett möte med Tobias och hans föräldrar för att utvärdera hans sits och sittställning, eftersom han hade vuxit igen. Det hade gått åtta månader sedan jag senast justerade sitsen, men nu fanns det ett behov av att utvärdera det igen. Terapeuten hade tagit några bra mått av Tobias och utifrån måtten kunde jag se att det skulle bli svårt att förlänga sittsystemet tillräckligt för att Tobias skulle få ordentligt stöd.

Kaffet var klart och serverades när jag kom till vårt möte. Jag har känt Tobias och hans föräldrar i flera år, så de vet att jag vill ha kaffe.

Det var uppenbart att sittsystemet inte längre passade Tobias. Det fanns 5 cm luft i knäområdet och han fick inte fullt stöd under låren eftersom sittdjupet var för kort. Under de senaste tre månaderna hade Tobias ökat rejält i längd, så det var inte utan anledning som jag blev kontaktad.

När jag undersökte Tobias i sin Delfi Pro kunde jag se att det inte gick att ställa in sitsdjupet tillräckligt långt framåt, så vi kom överens om att byta ut sittdelen till en storlek 3. Den befintlig ryggen som var i storlek 2 höjdes lite och passade faktiskt bra, så det fanns inget behov av att byta ut den. Jag justerade sitsen, justerade benstöden så att de återigen passade i längd och kontrollerade även underredet så att hela stolen var i ordning.

En av fördelarna med vårt Delfi Pro sittsystem är att det är möjligt att justera och byta ut olika delar efter behov. De olika storlekarna på sitsen, ryggar och bålstöden kan kombineras, så det är inte nödvändigt att köpa en komplett ny stol varje gång barnet växer. Med Tobias kan vi helt enkelt byta ut sitsen och det är möjligt att öka sittdjupet ytterligare med 8 cm med den nuvarande inställningen.

Jørgen Frost
Konsult och sjukgymnast