EdithDelfiPro

Lösningar med sittsystemet Delfi Pro

 

Varje dag skapar vi lösningar för varje barn för att hjälpa honom eller henne att leva ett så aktivt liv som möjligt, eftersom rätt stöd kan frigöra energi för aktivitet.  Våra erfarna konsulter är kompetenta arbetsterapeuter, sjukgymnaster och ortopedingenjörer med hjärtat på rätt ställe.

Nedan hittar du lösningar med Defi Pro-systemet, som våra konsulter har skapat och berättar om. (Aliasnamn används som namn på personerna och bilderna är inte av de verkliga personerna.)

Till höger kan du också läsa om ett  barn som sitter i ett Delfi Pro-sittsystem och om föräldrarna som berättar sin historia.

Edith

Edith är 3,5 år gammal. Hon är en envis, modig och tuff flicka som föddes med en hjärnskada som innebär att hon har mikrocefali (liten huvudomkrets), pontocerebellär hypoplasi (missbildning av hjärnbryggan) och allmän utvecklingsförsening.

Isabella

Är det möjligt att göra en Delfi Pro sits till en liten flicka på 11 månader? Det var den frågan som jag fick av en terapeut för en tid sedan. Isabella satt tillsammans med sin mamma när jag kom in i rummet och hon tittade nyfiket på mig. Hon satt väldigt framåtlutad och tappade huvudet framåt så fort hennes mamma reste sig.

Dennis

Dennis föddes med cerebral pares, vilket har lett till att hans kroppstonus växlar mellan hypotoni och hypertoni. Dennis har ingen självständig förmåga att sitta, stå eller gå, och hans huvudkontroll är nedsatt. Det finns en begynnande skolios och förkortad böjmuskelatur bilateralt.

Tobias

Vi har många unga användare med cerebral pares som sitter i en Delfi Pro. Ett av kännetecknen för vissa av dem är att de växer i längd utan att öka i bredd. Jag hade ett möte med Tobias och hans föräldrar för att utvärdera hans stol och sittställning, eftersom han hade vuxit igen.